Bathtub-chair

Bathtub-chair

Създаден за Проект “РЕ>ЛА>КС” от Baraka Design Lab. РЕ>ЛА>КС” е проект, обединяващ артисти и публика с идеята за вдъхване на нов живот на градската среда чрез преосмисляне на места и вещи. Проектът предвижда временни художествени намеси в столични пространства с цел изграждане на кътчета за отдих чрез поставяне в тях на дизайнерски обекти от стари вещи

Share: