Апартаментът с часовника

Дизайн: Цветалина Димитрова, Емилия Бакалова
Визуализации: Михаела Стайкова