Реализация и авторски надзор

При желание от страна на нашите клиенти можем да се ангажираме с авторски надзор и реализация на проекта.

✓ Изготвяне на график за изпълнение на проекта

✓ Контрол на строително-ремонтните дейности с цел точното изпълнение на интериорния проект

✓ Организиране на доставките по реализация на проекта

✓ Проследяване за спазване на сроковете според одобрения от    клиента график

✓ Представяне на резултата пред клиента и съставяне на протоколи за етапното приемане на извършените дейности.