Среща и дискусия

Анализ на желанията и предпочитанията на клиентите и изготвяне на подробно задание.