Идеен проект

На този етап се прави заснемане, разпределение, зониране и визуална концепция.