Работен проект

На базата на предните два етапа се изготвя цялата документация, необходима на изпълнителите за реализацията на проекта.