Process

Manages Process

03
авг.

Идеен проект

На този етап се прави заснемане, разпределение, зониране и визуална концепция.

Read More
02
авг.

Работен проект

На базата на предните два етапа се изготвя цялата документация, необходима на изпълнителите за реализацията на проекта.

Read More
01
авг.

Реализация

Подробно бюджетиране на всички елементи, избор на подизпълнители, организация на доставките и монтажа на продуктите, заложени в проекта.

Read More