A.F.E. – Aquarium Fire Еxtinguisher

A.F.E. - Aquarium Fire Еxtinguisher

Aquarium Fire Еxtinguisher
дизайн: Михаил Върбанов
Направен от стар пожарогасител, аквариума с живи рибки взе участия в множество изложби, конкурси и е награждаван заради идеята, прецизността и любовта с която е направен.
Photographer Tsveta Erm и Todor Atanasov photography

Share: