УЧИ С НАСТРОЕНИЕ

Учи с настроение

Проектът получава две награди за дизайн в конкурса “Баня на годината” – награда на публиката и награда на ABC Design & Communication.
В основата на проекта „Учи с настроение” са заложени цветовете, които са универсалния природен език. Според специалистите образованието може значително да се подобри, ако средата в която учат децата, бъде оформена в подходящите тонове. Тяхната съвкупност в заобикалящата ни среда влияе както на здравето им, така и на тяхното поведение и настроение. Цветовете могат да спомогнат за стимулиране на децата и особено на тези с проблеми на концентрацията. Чрез тях те се учат да се изразяват и да разгръщат творческия си потенциал. Ключови за изграждането на композицията  на интериора са геометричните форми разположени по тавана и цветната двуизмерна структура на една от стените.

Share: