КАКВО ПРАВИМ?

Жилищен интериор

Обществен интериор

Продуктов дизайн

ПРОЦЕС НА РАБОТА

  • Среща и дискусия
  • Идеен проект
  • Работен проект
  • Реализация

Анализ на желанията и предпочитанията на клиентите и изготвяне на подробно задание.

На този етап се прави заснемане, разпределение, зониране и визуална концепция.

На базата на предните два етапа се изготвя цялата документация, необходима на изпълнителите за реализацията на проекта.

Подробно бюджетиране на всички елементи, избор на подизпълнители, организация на доставките и монтажа на продуктите, заложени в проекта.