• телефон: +359 883 371 267; +359 889 231 161
  • Имейл: barakalab@gmail.com

Реализация

Следвайки цялата документация на проекта поемаме ангажимента за извършване на всички необходими дейности, планирайки работата на обекта.

Следим за качеството на изпълнение, поддържаме постоянна връзка с подизпълнителите и осъществяваме регулярни посещения, като отбелязваме евентуални корекции.

Следим доставките и монтажа на мебели, уреди, подови настилки и всичко необходимо за реализацията на интериорния проект.

Така постигаме необходимото качество и идентичност на цялостния интериор.